Algemeen
Loyaal Horeca Uitzendbureau B.V. heet u van harte welkom op haar website. Wij zijn ervan overtuigd dat de bescherming van de privacy van onze opdrachtgevers, medewerkers, bezoekers van onze websites en overige personen en entiteiten die gegevens met ons delen, van essentieel belang is. Alle persoonsgegevens die met ons worden gedeeld worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. In alle gevallen zullen wij gegevens behandelen conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG is Loyaal Horeca Uitzendbureau B.V., Goeman Borgesiuslaan 77, 3515 ET te Utrecht.

Uw gegevens worden verzameld door het achterlaten van uw persoonsgegevens op onze website, doordat u zich inschrijft bij onze vestiging, u gebruik maakt van onze online portal of op een andere manier, mondeling of schriftelijk, gegevens met ons deelt. Als u aan ons persoonsgegevens verstrekt, is dit reglement daarop van toepassing. Wij verzoeken u dan ook vriendelijk dit reglement aandachtig door te lezen.

Doel
Het doel van de verwerking van uw gegevens is om onze dienstverlening optimaal te verrichten, waaronder werving & selectie, uitzenden, detachering en payrolling. Wij zijn wettelijk verplicht om persoonsgegevens te verzamelen, hebben wij hiervoor toestemming van u gekregen of wij hebben een gerechtvaardigd belang dat in overeenstemming is of voortvloeit uit één of meerdere hieronder aangegeven doelen of onderlinge overeenkomst:

 • Commerciële doeleinden, zoals het verstrekken van informatie over onze dienstverlening en om onze dienstverlening te verbeteren. Bijvoorbeeld de opmaak van offertes, het versturen van nieuwsbrieven, het aanbieden van nieuwe diensten en andere promotie-acties, evenementen en trainingen (opt-in) of om een overeenkomst te sluiten;
 • Om ervoor te zorgen dat het zoeken naar banen/opdrachten en het matchen van opdrachten zo goed mogelijk en op maat gebeurt (bemiddelen). Dit doen wij op basis van de beoordeling van uw beschikbaarheid, geschiktheid, kwalificaties en vaardigheden. Niet alleen ten aanzien van de huidige werkopdrachten/vacatures, maar ook voor opdrachten/vacatures waarvan wij denken dat deze in de toekomst interessant kunnen zijn voor u;
 • Om onze re-integratie verplichtingen na te komen;
 • Voor correcte en verplichte administratie ter uitvoering van eventuele arbeids- of bemiddelingsovereenkomsten;
 • Om de juiste afspraken met de opdrachtgevers/klanten/andere derden van Loyaal Horeca Uitzendbureau te kunnen maken en na te komen. Om u te helpen bij het beheren van uw vroegere en huidige opdrachten/vacatures;
 • Om onze website  en andere systemen verder te kunnen ontwikkelen en verbeteren, zodat we u beter van dienst kunnen zijn;
 • Om u per e-mail, telefoon en/of post op de hoogte te houden van toekomstige werkmogelijkheden en voor onze marketingcommunicatie;
 • Om te helpen bij het creëren, publiceren en verbeteren van zaken die voor u het meest relevant zijn;
 • Om wet- en regelgeving na te komen, zoals arbeids- en sociaal zekerheidsrecht en fiscaal recht;
 • Voor het verzorgen van in- en externe audits voor bijvoorbeeld (kwaliteits) keurmerken, accountantscontrole, het aanvragen van subsidies en premiekortingen.

Welke gegevens
Gegevens verzamelen wij uitsluitend indien deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst, voortvloeien uit een wettelijke verplichting, noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst of op basis van een gerechtvaardigd belang:

 • Bij inschrijving bij ons op de website ontvangen wij uw naam, adresgegevens, geboortedatum, CV, opleidingsgegevens, werkervaring, e-mailadres, telefoonnummer en geslacht;
 • Schrijft u zich in met behulp van social media, dan slaan we uw profielgegevens op met alle daaraan gekoppelde publieke data en uw e-mail adres;
 • Wanneer wij een arbeidsovereenkomst met u aangaan hebben wij uw legitimatiebewijs, nationaliteit, pasfoto, BSN en bankgegevens van u nodig;
 • Gegevens die gerelateerd zijn aan de uitvoering van de salarisadministratie en verzuimregistratie;
 • Gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van een opdracht of project, zoals beschikbaarheid en verlof;
 • Bij sommige vormen van dienstverlening kunnen wij u verzoeken om ook uw werkvergunning voor de landen waar u werkzaam zal zijn en financiële informatie, zoals bankgegevens, te verstrekken. Het is mogelijk dat we hiervan kopieën bewaren;
 • Gegevens die nodig zijn voor de beoordeling voor de geschiktheid van een functie, zoals informatie over uw opleiding, pasfoto, stages en werkervaring;
 • Wij verwerken alleen bijzondere gegevens als hiervoor een wettelijke grondslag is. Met bijzondere gegevens bedoelen wij gegevens over ras, godsdienst of levensovertuiging, politieke voorkeur, gezondheid, seksuele geaardheid en strafrechtelijk verleden.

Als u onze websites en/of software programma’s gebruikt, verzamelen en bewaren wij de door u doorgegeven informatie. Hiertoe behoren informatie omtrent dataverkeer, locatiegegevens, weblogs en andere communicatiedata en de bronnen die u gebruikt. Deze informatie zorgt er onder meer voor dat uw bezoeken aan onze sites/programma’s in de toekomst gemakkelijker verlopen. Met de verzamelde gegevens kunnen wij bijvoorbeeld direct onze vestigingen aanwijzen op basis van de locatie vanwaar u onze site bezoekt. Omdat wij onze dienstverlening continu wensen te verbeteren, kunnen wij uw gegevens gebruiken voor testdoeleinden.

Wij kunnen u ook vragen om enquêtes in te vullen, die gebruikt worden voor onderzoeksdoeleinden. Op deze verzoeken hoeft u overigens niet in te gaan. De antwoorden van de enquêtes zullen worden gedeeld met ons management. Wij kunnen de gemiddelde, anonieme uitkomsten rapporteren aan onze relaties en gebruiken voor marketingdoeleinden. Door één van onze enquêtes in te vullen, geeft u automatisch toestemming voor de verwerking van de door u ingevulde gegevens. Wij kunnen de gegevens ook gebruiken voor directe marketing via e-mail, berichten of telefoon. U kunt zich te allen tijden uitschrijven voor toekomstige marketing berichtgevingen.

Derde partijen
Gegevens worden uitsluitend gedeeld met ontvangers indien deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst, voortvloeien uit een wettelijke verplichting, noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst of op basis van een gerechtvaardigd belang. Wij delen gegevens met verzekeraars, opdrachtgevers (voor zover dit nodig is om inlenersaansprakelijkheid uit te sluiten), accountants, auditors, overheidsinstanties en softwareleveranciers. Zij dienen zich te houden aan strikte geheimhoudingsverplichtingen.

Termijn
De bewaartermijnen voor de verzameling van persoonsgegevens vloeien voort uit wet- en regelgeving, op basis van uw toestemming of op basis van een contractuele verplichting.

 • Wanneer u bij ons een arbeidscontract heeft ondertekend, blijven alle gegevens uit de salarisadministratie bewaard voor 7 jaar na het jaar van uitdiensttreding;
 • Loonbelastingverklaringen en kopieën van legitimatiebewijzen worden bewaard voor 5 jaar na het jaar van uitdiensttreding;
 • Het personeelsdossier wordt bewaard tot 2 jaar na einde contract, in verband met claimrisico’s;
 • De inschrijfgegevens worden 4 weken bewaard, tenzij u expliciet bij uw inschrijving via onze website heeft aangegeven dat de gegevens 2 jaar bewaard mogen worden;
 • Gegevens van opdrachtgevers worden tot 2 jaar na einde dienstverlening bewaard.

Informatie, inzage en correctie van uw gegevens
Afhankelijk van het type dienstverlening waar u gebruik van maakt, heeft u toegang tot uw gegevens door in te loggen in uw account. De gegevens kunt u wijzigen en/of updaten door ze te veranderen in daartoe behorende velden. Kunt u niet loggen en/of uw gegevens niet wijzigen en/of updaten, meld dit dan bij uw contactpersoon. Ook vragen over uw gegevens of dit reglement kunt u aan uw contactpersoon stellen. U heeft het recht om persoonsgegevens te ontvangen die wij van u hebben verwerkt en inzage in de partijen met wie wij deze gegevens hebben gedeeld en u heeft het recht op rectificatie en verwijdering van uw persoonsgegevens.

Job alerts
Als u heeft aangegeven alleen vacatures op uw e-mailadres te willen ontvangen, zal uw data niet worden gebruikt voor andere doeleinden. U ontvangt alleen details van passende vacatures die zich van tijd tot tijd voor kunnen doen, in combinatie met relevante marketingcommunicatie met betrekking tot banen en baanadvies.

Send to a friend of share buttons
Als u de ‘Send to a Friend’ functie gebruikt om een vacature door te sturen naar een relatie, bevestigt u hiermee dat deze zijn/haar goedkeuring heeft gegeven om zijn/haar naam en e-mail adres te gebruiken voor dit soort doeleinden.

IP adres en Cookies
We kunnen informatie over uw computer verzamelen voor onze systeemadministratie en dit soort informatie, in niet terug te herleiden vorm, rapporteren aan onze adverteerders. Denk hierbij aan uw IP adres, voor zover beschikbaar, maar ook aan het besturingssysteem en browsertype. Dit zijn statistische gegevens over surfgedrag en gebruikerspatronen. Met deze gegevens bent u niet als persoon en/of individu identificeerbaar. Om soortgelijke informatie te verzamelen, maken wij tevens gebruik van Cookies. Deze kleine bestanden, die op uw computer worden opgeslagen, helpen ons om onze systemen te verbeteren en om een betere en meer persoonlijke dienstverlening aan te kunnen bieden. Als u uw computer deelt met andere gebruikers, adviseren wij u om de ‘Vergeet mijn details’ optie te selecteren zodra u zich afmeldt van uw account. Dan worden alle details verwijderd van de Cookie. U kunt weigeren Cookies te accepteren door deze instelling op uw browser te activeren. Dit kan echter betekenen dat u geen toegang krijgt tot bepaalde gedeelten van onze sites/systemen of dat u geen gebruik kunt maken van bepaalde functionaliteiten. Tenzij u de instellingen van uw browser zo hebt ingesteld dat Cookies worden geweigerd, zal ons systeem iedere keer dat u inlogt Cookies uitgeven. Houd er rekening mee dat onze adverteerders ook op hun websites Cookies kunnen gebruiken, waarover wij geen controle hebben.

Gegevensbeveiliging 
Als u uw gegevens digitaal aan Loyaal Horeca Uitzendbureau verstrekt (via e-mail, internetsites, een portal, enzovoorts) dient u uw e-mails, uw gebruik van de sites, eventuele inlogcodes/wachtwoorden, strikt vertrouwelijk te behandelen en niet te delen met anderen. Hiermee is uw eigen privacy gediend en u bent hier zelf verantwoordelijk voor. Loyaal Horeca Uitzendbureau zal haar uiterste best doen om uw gegevens te beschermen, maar de overdracht van informatie via het internet is niet voor 100% gegarandeerd veilig. Overdracht van digitaal verstrekte gegevens komt voor uw eigen risico. Zodra wij uw gegevens hebben ontvangen, gelden strikte procedures en veiligheidsmaatregelen.

Onze site kan, van tijd tot tijd, links bevatten van en naar websites van onze partners, adverteerders en relaties. Als u een link van of naar deze websites volgt, bent u zich er dan van bewust dat deze websites hun eigen privacy en Cookie reglement hebben en dat wij geen enkele vorm van verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid accepteren voor deze reglementen. Wij raden u aan om deze reglementen eerst te raadplegen alvorens u persoonlijke gegevens invoert op deze websites van derde partijen.

Ten slotte maken wij geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming dat is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking, zoals profiling.

Wijzigingen aan dit reglement
Het is mogelijk dat, om uiteenlopende redenen, dit reglement wordt aanpast/gewijzigd. De meest recente versie zal altijd beschikbaar zijn via onze site(s).

Vragen/datalek
U kunt onze functionaris voor gegevensbescherming bereiken via het volgende e-mailadres: info@loyaal.com. U heeft het recht om een klacht in te dienen over de verwerking van uw persoonsgegevens bij de Autoriteit persoonsgegevens.

Is er sprake van een (vermoeden van) een datalek, bijvoorbeeld, vermoed u verlies of ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens, laat het ons dan direct weten. Wij verzoeken u dit te melden via info@loyaal.com.
Vragen, opmerkingen en verzoeken met betrekking tot dit reglement zijn altijd welkom. U kunt uw vragen richten aan info@loyaal.com

Mei 2018