Loyaal Horeca Uitzendbureau is NEN-4400-1 gecertificeerd. Het NEN 4400-1 certificaat is een onafhankelijk betrouwbaarheidskeurmerk voor alle ondernemingen die arbeidskrachten ter beschikking stellen. Het certificaat toont aan dat Loyaal Horeca Uitzendbureau voldoet aan verplichtingen uit arbeid zoals bedoeld in deze norm:

  • de aangifte en afdracht van loonbelasting, omzetbelasting en sociale verzekeringspremies;
  • of de salarissen niet in strijd zijn met het wettelijk minimumloon en minimumvakantiebijslag;
  • het administreren van identiteitsdocumenten en daarnaast het uitvoeren van identiteitscontrole en controle op het gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland.

Door uitsluitend te werken met organisaties die volgens Dé Norm van Stichting Normering Arbeid gecertificeerd zijn, beperkt u deze risico’s en onderstreept u het belang aan fatsoenlijk werkgeverschap en eerlijke concurrentie.
Meer informatie over het keurmerk is te vinden op http://www.normeringarbeid.nl

Klik hier om ons certificaat in te zien.